ตัวแทนจำหน่าย Valco Melton , Cold Gluing , Hot Melt , Packaging ,เครื่องฉีดกาว,เครื่องฉีดกาวร้อน,เครื่องฉีดกาวเย็น,เครื่องฉีดกาวโรงงาน,เครื่องฉีดกาวอุตสาหกรรม,กาว,เครื่องฉีดกาวHotmelt

  • banner1
  • banner2
  • banner5
  • banner4
  • banner3
Specialized Product Assembly
Our portfolio includes solutions for large-volume hot melt glue, cold glue, manual applications, and PUR or traditional pneumatic application systems. Using the latest technologies in pneumatics, hydraulics, motor drives, robotics, and programmable logic controllers, our Specialized Products Group builds complete systems to meet your specific requirements. We also offer a line of standard products including rotary and linear meters and dispensing valves for more common applications Please contact us.

Rotary Metering Systems                   Linear Metering Systems