ตัวแทนจำหน่าย Valco Melton , Cold Gluing , Hot Melt , Packaging ,เครื่องฉีดกาว,เครื่องฉีดกาวร้อน,เครื่องฉีดกาวเย็น,เครื่องฉีดกาวโรงงาน,เครื่องฉีดกาวอุตสาหกรรม,กาว,เครื่องฉีดกาวHotmelt

  • banner1
  • banner2
  • banner5
  • banner4
  • banner3

Coating-Laminating

Our coating division maintains a dedicated lab with two pilot lines – one high-speed, 350mm wide, and one low-speed, 1100mm wide. Together with a variety of coating heads and melting systems for different types of adhesives (EVA, PSA, PUR), this equipment allows us to test and evaluate the suitability of solutions for each customer’s specific requirements. Learn more or browse through our complete range of solutions for the coating industry by clicking on the sub-categories below, please contact us.

 Coating Booklet LP Series Coating Lines Bookle