ตัวแทนจำหน่าย Valco Melton , Cold Gluing , Hot Melt , Packaging ,เครื่องฉีดกาว,เครื่องฉีดกาวร้อน,เครื่องฉีดกาวเย็น,เครื่องฉีดกาวโรงงาน,เครื่องฉีดกาวอุตสาหกรรม,กาว,เครื่องฉีดกาวHotmelt

  • banner1
  • banner2
  • banner5
  • banner4
  • banner3

Hot melt hoses carry the molten hot melt adhesive  from a melting location to a dispensing location

Hot Melt Hoses

Product Type:
• Hot Melt Dispensing Equipment
• Hot Melt Hoses

Market Category:
• Packaging
• Packaging | Beverage Sealing Applications

Product Specifications
• Compatible
• Flexibility
• Interchangeability
• Versatility & dependability for all applications
• Proven design & quality guaranteed
• Long lasting design to remain “char” free
• “Nomex” insulation for the best insulation and temperature stability in the industry
• CE certified

Download PDF