ตัวแทนจำหน่าย Volco Melton , Cold Gluing , Hot Melt , Packaging ,เครื่องฉีดกาว,เครื่องฉีดกาวร้อน,เครื่องฉีดกาวเย็น,เครื่องฉีดกาวโรงงาน,เครื่องฉีดกาวอุตสาหกรรม,กาว,เครื่องฉีดกาวHotmelt

 • banner1
 • banner2
 • banner3

ABOUT US (เกี่ยวกับเรา)

บริษัท ทีอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด เปิดดำเนินการมานานกว่า 15 ปี ก่อตั้ง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นตัวแทนจำหน่ายหลักเครื่องฉีดกาวร้อน กาวเย็น ที่มีมาตรฐานโรงงานสากล ระดับโลก ของบริษัท Valco Meltonโดยตรง(ประเทศไทย)

บริการรับออกแบบ ปรึกษาวางเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดย่อย เราเชื่อมั่นว่าความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เรามีนั้น จะเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังมองหาตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรที่มีความเป็นมืออาชีพแบบเรา หวังว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของท่าน

"คุณภาพมั่นใจ มีความเป็นมืออาชีพ เชื่อถือได้"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิสัยทัศน์(VISION)


"คุณภาพ มั่นใจ มีความเป็นมืออาชีพ เชื่อถือได้" พันธกิจ(MISSION) มุ่งมั่นสู่มาตรฐานการบริการ และความเป็นมืออาชีพด้านอุตสาหรรมระดับประเทศ ค่านิยมองค์กร(Corporate Values)

1.มีความจริงใจ และตั้งมั่นในการบริการที่เป็นมาตรฐาน
2.เป็นมืออาชีพด้วยประสบการณ์ และมีวิธีคิดแบบผู้นำ
3.พัฒนาตั้งมั่นในอาชีพ และไม่หยุดเรียนรู้ในการทำงาน
4.ส่งเสริมสังคมด้วยการสร้างบุคคลากรที่มีคุณค่า ด้วยอาชีพสุจริต
5.บริการด้วยความจริงใจ ซื่อตรง ราคายุติธรรม

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัท ทีอาร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัดคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และจริยธรรม โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมด้านต่างๆเพื่อตอบแทนสังคมให้น่าอยู่ และการสร้างคุณภาพชิวิตที่ดี ให้มีความสมดุล อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมสร้างทัศนะคติที่ดีต่อสังคมทั้งในที่ทำงานและสภาพแวดล้อมโดยรอบให้น่าอยู่และปลอดภัยกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทยในท้องถิ่น

ด้านการศึกษา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและแบ่งปันโอกาสให้กับน้องๆ สนับสนุนเรื่องของการศึกษา
กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน
กิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษา

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันปลูกต้นไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้น่าอยู่
กิจกรรมปลูกต้นไม้โดยรอบ
กิจกรรมเก็บขยะทิ้งลงถัง

 

 

 • cocacola.png
 • cpf.png
 • kelo.png
 • osp.png
 • ptt.png
 • reckit.png
 • redbull.png
 • singha.png
 • uni.png