ตัวแทนจำหน่าย Valco Melton , Cold Gluing , Hot Melt , Packaging ,เครื่องฉีดกาว,เครื่องฉีดกาวร้อน,เครื่องฉีดกาวเย็น,เครื่องฉีดกาวโรงงาน,เครื่องฉีดกาวอุตสาหกรรม,กาว,เครื่องฉีดกาวHotmelt

  • banner1
  • banner2
  • banner5
  • banner4
  • banner3

หากท่าน..มีแผนการผลิตมากล้นมือแต่ไม่สามารถผลิตงานได้ทันตามความต้องการ 

ทีอาร์เอสมีบริการ รับผลิตชิ้นงาน เป็นอีกทางเลือกให้ผู้ผลิตชิ้นงานสามารถกระจายงานได้ทันกำหนด