ตัวแทนจำหน่าย Valco Melton , Cold Gluing , Hot Melt , Packaging ,เครื่องฉีดกาว,เครื่องฉีดกาวร้อน,เครื่องฉีดกาวเย็น,เครื่องฉีดกาวโรงงาน,เครื่องฉีดกาวอุตสาหกรรม,กาว,เครื่องฉีดกาวHotmelt

  • banner1
  • banner2
  • banner5
  • banner4
  • banner3

Corrugated Box

industry partners with premium glue dispensing systems that feature proprietary glue pattern controls, electronically-reversed diaphragm and piston pumps, cold glue balance regulators, and high-performance contact and non-contact valves. Our equipment is designed for outstanding performance and maximum durability.

Corrugated Catalog