ตัวแทนจำหน่าย Valco Melton , Cold Gluing , Hot Melt , Packaging ,เครื่องฉีดกาว,เครื่องฉีดกาวร้อน,เครื่องฉีดกาวเย็น,เครื่องฉีดกาวโรงงาน,เครื่องฉีดกาวอุตสาหกรรม,กาว,เครื่องฉีดกาวHotmelt

  • banner1
  • banner2
  • banner5
  • banner4
  • banner3
Woodworking, PVC and Aluminum
The Woodworking, PVC and Aluminium Industries involve many processes including edgebanding, edgesealing, profile wrapping, panel lamination, post forming, or high gloss applications. Valco Melton supports its customers in the Woodworking, PVC and Aluminium sector with a broad understanding from over 60 years of experience in the adhesive dispensing industry, Please contact us.
 Woodworking