ตัวแทนจำหน่าย Valco Melton , Cold Gluing , Hot Melt , Packaging ,เครื่องฉีดกาว,เครื่องฉีดกาวร้อน,เครื่องฉีดกาวเย็น,เครื่องฉีดกาวโรงงาน,เครื่องฉีดกาวอุตสาหกรรม,กาว,เครื่องฉีดกาวHotmelt

  • banner1
  • banner2
  • banner5
  • banner4
  • banner3

AD Series Hand-Guns

Product Type:

    

• Hot Melt Dispensing Equipment
• Hand-Guns

Market Category:
• Automotive
• Automotive | Component Assembly
• Packaging
• Packaging | Case and Carton Sealing
• Packaging | Product Assembly
• Specialized Product Assembly
• Specialized Product Assembly | RV and Manufactured Housing
• Woodworking
• Woodworking | Hand-Gluing for Cabinet and Furniture Assembly

Product Specifications
• Easy pattern conversion
• 1,500,000 cycles of guaranteed durability
• 100% compatible spare parts
• Bottom and top adhesive input options
• Vertical handgun opion

 Download PDF